Novinky


Mgr. Jan FRÁNA
příloha
18. března 2012 15:15 Sekce: Školení a vzdělávání rozhodčích
Mgr. Jan FRÁNA
Výsledky školení rozhodčích 2012

V příloze naleznete výsledky školení rozhodčích 2012


Jiří MULAČ
příloha
7. března 2012 16:37 Sekce: Zprávy - soutěže
Jiří MULAČ
Informace k zahraničnímu výjezdu na German Open (23. - 24.3.)

Uzávěrka přihlášek 16.3.
Bližší informace v příloze.


Jaroslava NĚMEČKOVÁ
21. února 2012 18:04 Sekce: Zprávy - soutěže
Jaroslava NĚMEČKOVÁ
Sportovní průkazy a členské známky ČSFu

Vzhledem k blížícím se soutěžím v roce 2012 připomínám, že všichni závodníci ČSFu se při registraci kromě lékařského potvrzení, prokazují i platným sportovním průkazem ČSFu s vylepenou členskou známkou roku 2012. Obojí lze zakoupit osobně (nutno předem domluvit) nebo zasláním na dobírku (+ poštovné) na adrese sekretariátu ČSFu, popřípadě po dohodě s pořadatelem i přímo při registraci na soutěži. Průkaz ČSFu stojí 100,- Kč, známka pro letošní rok 200,-Kč. Bez průkazu a členské známky se na závodníka nevztahuje sportovní pojištění v rámci ČSFu a tento závodník nemůže na soutěži startovat.


Mgr. Jan FRÁNA
příloha
16. února 2012 19:04 Sekce: Školení a vzdělávání rozhodčích
Mgr. Jan FRÁNA
Oficiální školení rozhodčích ČSFu 2012

Vše naleznete v příloze


Jiří MULAČ
příloha
7. února 2012 19:23 Sekce: Zprávy - soutěže
Jiří MULAČ
Informace k zahraničnímu výjezdu na Slovak Open 2012

Uzávěrka přihlášek 19.2.2012.
Bližší informace v příloze.Jiří MULAČ
příloha
11. ledna 2012 19:17 Sekce: Zprávy - soutěže
Jiří MULAČ
Informace k výjezdu na turnaj Golden Glove (Itálie)

Uzávěrka přihlášek 20.1.2012.
Bližší informace v příloze.


Jiří MULAČ
příloha
10. ledna 2012 17:52 Sekce: Zprávy sekretariátu
Jiří MULAČ
Registrační poplatek klubu ČSFu

Na základě směrnice č. 2/2011 (Ekonomická směrnice) žádáme všechny kluby ČSFu o uhrazení registračního poplatku pro rok 2012 ve výši 100,- Kč a to nejpozději do konce ledna. Poplatek je možno uhradit bankovním převodem na účet ČSFu nebo v hotovosti na sekretariátu svazu.

Současně s uhrazením registračního poplatku žádáme o vyplnění „Evidenčního formuláře člena ČSFu pro Sportovní klub – Registrační poplatek“ a jeho doručení na sekretariát svazu (osobně, poštou nebo oskenovaný e-mailem). Formulář je v příloze.


Eliška VANÍČKOVÁ
příloha
6. ledna 2012 14:14 Sekce: Zprávy sekretariátu
Eliška VANÍČKOVÁ
Členská základna 2011

Dovoluji si Vás požádat o spolupráci při statistickém šetření stavu členské základny za rok 2011.

V příloze naleznete formulář, který můžete při vyplňování použít. Pokud máte jiný formulář, nebo si chcete vytvořit svůj vlastní, samozřejmě můžete, ale je důležité zaslat všechny údaje (Celý název sdružení, adresa, IČO, datum a č.registrace u MV, a především pak údaje o členech Vašeho sdružení).

Vyplněný formulář, prosím, zasílejte na emailovou adresu bojova.umeni@seznam.cz, nejpozději do 20.1.2012.

V případě, že jste již údaje vykázali přes regionální sdružení ČSTV, považujte tuto zprávu za bezpředmětnou.

Děkuji za spolupráci,

Eliška Vaníčková
sekretariát ČUBU


Jiří MULAČ
24. prosince 2011 12:30 Sekce: Ostatní zprávy
Jiří MULAČ


Jménem svým i jménem celého výkonného výboru, přeji všem členům ČSFu příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2012.


Roman BRANDNER
12. prosince 2011 19:31 Sekce: Ostatní zprávy

Smuteční zpráva

ČSFu s hlubokým zármutkem oznamuje, že v uplynulém týdnu odešel navždy náš dlouholetý člen, trenér a přítel Roman Brandner.
Čest jeho památce!Jiří MULAČ
příloha
23. listopadu 2011 10:17 Sekce: Zprávy - soutěže
Jiří MULAČ
Vyjádření k otevřenému dopisu pana Václavíka ve věci Vánočního turnaje
Mgr. Jan FRÁNA
13. listopadu 2011 18:56 Sekce: Ostatní zprávy
Mgr. Jan FRÁNA
STK

VV na svém zasedání dne 8.11.2011 rozhodl o zřízení nové sportovně technické komise (STK) jejímž cílem bude rozvoj stupňů technické vyspělosti (KYU, DAN).
Prosíme zájemce o práci v této komisi, aby se přihlásili na: jan.frana@csfu.cz
Bližší informace o činnosti komise budou projednány na schůzce představitelů sportovních disciplín a zástupců klubů dne 1.12.2011


Jiří MULAČ
12. listopadu 2011 12:25 Sekce: Zprávy výkonného výboru
Jiří MULAČ
Schůzka představitelů sportovních disciplín a zástupců klubů

Vážení představitelé sportovních disciplín a zástupci klubů ČSFu,
jménem výkonného výboru si Vás tímto dovoluji pozvat na společnou schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 1.12. od 18:00hod. v prostorách TJ KOVO, Nad Kapličkou 15/3324, Praha 10.
Na programu jednání bude návrh sportovního kalendáře pro rok 2012, vytvoření nové sportovně technické komise (STK) a projednání dalších bodů činnosti ČSFu.
Děkuji za Vaší účast.


Eliška VANÍČKOVÁ
4. listopadu 2011 10:35 Sekce: Zprávy sekretariátu
Eliška VANÍČKOVÁ
Valná hromada ČSFu

Usnesení z jednání Valné hromady ČSFu konané dne 1.11.2011:
- VH zvolila předsedu ČSFu Jiřího Mulače
- VH zvolila do Výkonného výboru ČSFu: hospodář svazu - Slavomír Svoboda, člen - Jan Frána, Michal Prstek, Alois Škeřík, Jaroslava Němečková, Alena Holá.


Petr VÁCLAVÍK
příloha
27. září 2011 18:06 Sekce: Školení a vzdělávání trenérů
Petr VÁCLAVÍK
Školení Trenér II. třídy ČSFu

Český svaz fullcontactu (ČSFu) ve spolupráci s Českou Unii Bojových Umění (ČUBU) a Českým svazem JKA (JKA) pořádá v roce 2011 - 2012 školení trenérů II. třídy.
Petr Václavík


Jiří MULAČ
26. září 2011 21:49 Sekce: Zprávy výkonného výboru
Jiří MULAČ
Valná hromada ČSFu

Předseda ČSFu Tomáš Gruber na základě §7 stanov ČSFu oznamuje svolání volební valné hromady ČSFu.
Termín konání 1. listopadu 2011 od 17:00h v prostorách TJ KOVO, Nad Kapličkou 15/3324, 100 00 Praha 10.

Výkonný výbor na svém dnešním zasedání odsouhlasil program volební valné hromady a stanovil termín podávání kandidatur do volených funkcí dle stanov ČSFu §7 odst. 2. c), d) a e) do 14. října 2011. Jednotlivé kandidatury se podávají prostřednictvím sekretariátu ČSFu.

Výkonný výbor dále dle Směrnice ČSFu č. 4/2011 čl.4, odst. b) žádá předsedy disciplínových komisí aby nejpozději do 14. října 2011 oznámily Výkonnému výboru zvolené delegáty s hlasem rozhodujícím, zastupující příslušnou sportovní disciplínu na Valné hromadě ČSFu.
Kalendář
PlakátAustrian Classics
20. - 22. dubna 2018
Innsbruck, Rakousko
PlakátPrague Open
Probíhá registrace závodníků
4. - 5. května 2018
Praha
PlakátSoustředění SCM - plnokontaktní disciplíny
6. května 2018
Praha

PlakátSparing reprezentace
6. května 2018
Praha
PlakátSoustředění SCM - polokontaktní disciplíny (open)
12. května 2018
Praha

PlakátHungary Kickboxing World Cup
17. - 20. května 2018
Budapešť, Maďarsko
PlakátSoustředění SCM - plnokontaktní disciplíny
3. června 2018
Praha

PlakátSparing reprezentace
3. června 2018
Praha
PlakátSoustředění SCM - polokontaktní disciplíny
16. června 2018
Praha


Facebook