Novinky


Jiří MULAČ
12. listopadu 2011 12:25 Sekce: Zprávy výkonného výboru
Jiří MULAČ
Schůzka představitelů sportovních disciplín a zástupců klubů

Vážení představitelé sportovních disciplín a zástupci klubů ČSFu,
jménem výkonného výboru si Vás tímto dovoluji pozvat na společnou schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 1.12. od 18:00hod. v prostorách TJ KOVO, Nad Kapličkou 15/3324, Praha 10.
Na programu jednání bude návrh sportovního kalendáře pro rok 2012, vytvoření nové sportovně technické komise (STK) a projednání dalších bodů činnosti ČSFu.
Děkuji za Vaší účast.


Eliška VANÍČKOVÁ
4. listopadu 2011 10:35 Sekce: Zprávy sekretariátu
Eliška VANÍČKOVÁ
Valná hromada ČSFu

Usnesení z jednání Valné hromady ČSFu konané dne 1.11.2011:
- VH zvolila předsedu ČSFu Jiřího Mulače
- VH zvolila do Výkonného výboru ČSFu: hospodář svazu - Slavomír Svoboda, člen - Jan Frána, Michal Prstek, Alois Škeřík, Jaroslava Němečková, Alena Holá.


Petr VÁCLAVÍK
příloha
27. září 2011 18:06 Sekce: Školení a vzdělávání trenérů
Petr VÁCLAVÍK
Školení Trenér II. třídy ČSFu

Český svaz fullcontactu (ČSFu) ve spolupráci s Českou Unii Bojových Umění (ČUBU) a Českým svazem JKA (JKA) pořádá v roce 2011 - 2012 školení trenérů II. třídy.
Petr Václavík


Jiří MULAČ
26. září 2011 21:49 Sekce: Zprávy výkonného výboru
Jiří MULAČ
Valná hromada ČSFu

Předseda ČSFu Tomáš Gruber na základě §7 stanov ČSFu oznamuje svolání volební valné hromady ČSFu.
Termín konání 1. listopadu 2011 od 17:00h v prostorách TJ KOVO, Nad Kapličkou 15/3324, 100 00 Praha 10.

Výkonný výbor na svém dnešním zasedání odsouhlasil program volební valné hromady a stanovil termín podávání kandidatur do volených funkcí dle stanov ČSFu §7 odst. 2. c), d) a e) do 14. října 2011. Jednotlivé kandidatury se podávají prostřednictvím sekretariátu ČSFu.

Výkonný výbor dále dle Směrnice ČSFu č. 4/2011 čl.4, odst. b) žádá předsedy disciplínových komisí aby nejpozději do 14. října 2011 oznámily Výkonnému výboru zvolené delegáty s hlasem rozhodujícím, zastupující příslušnou sportovní disciplínu na Valné hromadě ČSFu.
Eliška VANÍČKOVÁ
příloha
13. září 2011 10:14 Sekce: Zprávy sekretariátu
Eliška VANÍČKOVÁ
Neinvestiční dotace pro rok 2012

V příloze naleznete formuláře a informace o změnách ve způsobu předkládání žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2012.


Petr VÁCLAVÍK
příloha
11. září 2011 20:24 Sekce: Zprávy reprezentace
Petr VÁCLAVÍK
VÝSLEDKY ČESKÝCH REPREZENTANTŮ NA ME WAKO 2011

V sobotu 10.9.2011 se v dopoledních hodinách vrátila do České republiky výprava reprezentantů ČSFu. Výsledky juniorských reprezentantů najdete v přiloženém souboru.
Petr Václavík st.

Jiří MULAČ
18. srpna 2011 12:12 Sekce: Zprávy - soutěže
Jiří MULAČ
MČR K-1

Po dohodě s pořadatelem turnaje MČR K-1 došlo ke změně místa konání.
Nová adresa:
Hala Sparta - Letná, Nad Královskou oborou 51, Praha 7.


Jiří MULAČ
příloha
29. července 2011 16:45 Sekce: Reprezentační výjezdy
Jiří MULAČ
Výjezd státní reprezentace - ME WKF

Informace pro reprezentanty a samoplátce k výjezdu státní reprezentace na ME WKF v Rakousku ve dnech 19. - 24.9.2011.
Uzávěrka přihlášek 6.8.2011, více informací v příloze.


Jiří MULAČ
příloha
21. července 2011 18:55 Sekce: Reprezentační výjezdy
Jiří MULAČ
Výjezd státní reprezentace - MS WKA

V příloze informace pro reprezentanty i samoplátce k výjezdu státní reprezentace na MS WKA v Německu ve dnech 21. - 28.8.2011.


Petr VÁCLAVÍK
příloha
10. července 2011 22:29 Sekce: Zprávy reprezentace
Petr VÁCLAVÍK
Pozvánka na soustředění státní reprezentace - polokontakt

V přiloženém souboru je aktuální jmenný seznam sportovců pozvaných na nominační "SOUSTŘEDĚNÍ STÁTNÍ REPREZENTACE" před vrcholnými turnaji MS WAKO a ME WKF.
Petr Václavík st.Jiří MULAČ
9. července 2011 11:56 Sekce: Ostatní zprávy
Jiří MULAČ
Zasedání disciplínových komisí

Na společném zasedání disciplínových komisí dne 7.7.2011 spolu se zástupci vedení ČSFu byly stanoveny pravomoci a povinnosti disciplínových komisí v rámci příslušné sportovní disciplíny:
- zastupují členskou základnu na valné hromadě a dále při jednáních s výkonným výborem, ostatními komisemi a realizačním týmem státní reprezentace.
- projednávají a navrhují výkonnému výboru rozdělení rozpočtu, pořadatele domácích soutěží a kalendář výjezdů státní reprezentace.
- odpovídají za dodržení schváleného rozpočtu

V disciplínové komisi Semicontact byla zvolena předsedkyní p. Jaroslava Němečková, v disciplínové komisi Lightcontact byl zvolen předsedou Mgr. Václav Toman. Ostatní disciplínové komise oznámí zvolení svého předsedy nejpozději do konce srpna.


Petr VÁCLAVÍK
příloha
7. července 2011 12:05 Sekce: Zprávy - soutěže
Petr VÁCLAVÍK
Bodování polokontaktní disciplíny

V sekci reprezentace najdete aktuální bodování závodníků v polokontaktních disciplínách. Jistě si všimnete rozdílu mezi aktuálními body a Nominačním klíčem. Pro bodování jsem v rámci objektivity použil jen tuzemské závody vzhledem k tomu, že procento závodníků, kteří se zúčastnili zahraničních turnajů, je velmi malé.


Jiří MULAČ
24. června 2011 10:19 Sekce: Zprávy sekretariátu
Jiří MULAČ
Schůzka představitelů sportovních disciplín

Vážení představitelé sportovních disciplín,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na první společnou schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 7.7. od 18:00hod. v prostorách TJ KOVO, Nad Kapličkou 15/3324, Praha 10.
Děkujeme za Vaší účast.


Jiří MULAČ
23. června 2011 18:21 Sekce: Zprávy výkonného výboru
Jiří MULAČ
Jmenování představitelů sportovních disciplín

Výkonný výbor na základě výsledků voleb oznamuje jmenování představitelů sportovních disciplín:
Semicontact: Zavoral Martin, Němečková Jaroslava, Hrabal Jiří, Vrůblová Daniela, Plaček Jan
Lightcontact: Vrůbl Dušan, Černý Miloš, Toman Václav, Brzoň Vojtěch, Brandner Roman
Fullcontact: Frabša Michal, Kazda Jan, Kazda Petr, Vesecká Renáta, Vesecký Jiří
Kickbox Low kick: Gonzor Richard, Frána Jan, Netrval Jaroslav, Masopust Vít, Sokol Zdeněk
K1-Rules: Macák Dušan, Prstek Michal, Škeřík Alois, Landa Jan, Šnédar Miloš
Wu-shu: Rada Peter, Kolář Radek, Dvořák Martin, Soška Jiří, Kříženecký David
Kyokushinkai: Žofčin Jiří, Bultajev Arsen, Sláma František, Stanko Jaromír, Csekés RobertKalendář
PlakátDen Rváčů - Rivalové 7
16. prosince 2017
Plzeň
PlakátXII. Noc Mistrů
29. prosince 2017
Praha


Facebook