SK Dragon Gym Košťany, z.s

Předseda klubu:

Stanislav ŠTRAICHER