Czech Kickboxing Team

Fighters centrum Spartakus

www.box-spartakus.cz

731584954

box@box-spartakus.cz

Na Hrázi 1570

Vsetín

75501

IČO:

22845062

Předseda klubu:

Martin HON