Zprávy výkonného výboru

Jiří MULAČ
příloha
23. května 2022 13:33
Jiří MULAČ
Konference ČSFu

Na základě §8 stanov ČSFu oznamuji svolání konference ČSFu. Termín a místo konání je v pátek 24. června 2022 od 17:00 hod. v hotelu Don Giovanni Prague, Vinohradská 2733/157a, 130 00 Praha 3.


Jiří MULAČ
23. května 2022 13:12
Jiří MULAČ
Jmenování představitelů sportovních disciplín

Výkonný výbor na zasedání č. 5/2022 konaném dne 22.5.2022 jmenoval na základě výsledků voleb dle §4 stanov ČSFu a směrnice ČSFu č.3/2022 představitele sportovních disciplín:
Points fighting: Jaroslava Němečková, Pavel Kocábek, Tomáš Polák, Aleš Dolanský
Lightcontact: Martin Viktorin, Josef Macháček, Daniela Vrůblová, Vratislav Prejzek, Jaroslav Netrval
Kicklight: Vít Masopust, Kamil Šamal, Michaela Kerlehová, Radim Janek, Josef Zeman
Fullcontact: Renáta Vesecká, Dušan Macák, Michal Hamršmíd, Alexandra Plačková, Martin Rouč
Lowkick: Milan Dušek, Jan Frána, Adrian Smrčka, Michal Frabša, Jan Voborník
K-1: Alois Škeřík, Martin Berka, Jiří Běl, Petr Balej, Josef Král
(pořadí dle získaného počtu hlasů, prvně jmenovaný v každé sportovní disciplíně je člen s nejvyšším počtem hlasů.
Dle §4 stanov ČSFu a směrnice ČSFu č.3/2022 čl. 4, odst. a) žádáme nejpozději do 10. 6. 2022 o zvolení 3 delegátů zastupující příslušnou sportovní disciplínu na Konferenci ČSFu.


Jiří MULAČ
příloha
4. května 2022 15:21
Jiří MULAČ
Volba představitelů sportovních disciplín

Výkonný výbor ČSFu na základě §4 stanov ČSFu a směrnice č.3/2022 oznamuje zahájení voleb představitelů sportovních disciplín a stanovuje termín uzavření hlasování na 20.5.2022 ve 12:00h.
V přiloženém souboru jsou uvedené všechny povinné údaje:
a) seznam řádně evidovaných a hlasujících subjektů
b) seznam disciplín, do kterých se kandidáti navrhují a termín ukončení předkládání návrhů
c) předepsaná forma a způsob předkládání návrhů pro jednotlivé kandidáty
d) hlasovací list


Jiří MULAČ
příloha
20. dubna 2022 21:20
Jiří MULAČ
Vyjádření VV ČSFu k mediální kauze Martin Zavoral

Český svaz full-contactu a ostatních bojových umění z.s. (ČSFu), jakožto národní sportovní svaz a zástupce mezinárodní organizace WAKO v České republice, si zakládá na rozvoji kickboxu ve všech jeho úrovních, a samozřejmě mu i velmi záleží na mediálním obrazu tohoto sportu v očích veřejnosti.

Z veřejně publikovaných informací je patrné, že výkonný výbor ČSFu od samého počátku této kauzy aktivně stál na straně poškozených dívek, neprodleně po oznámení o možném spáchání trestného činu odvolal Martina Zavorala z funkce státního trenéra ČSFu, a i nadále plně spolupracoval se všemi orgány činných v trestním řízení na objasnění celého případu.

Současné chování a prohlášení pravomocně odsouzeného Martina Zavorala ve veřejných prostředcích proto považujeme jako naprosto neakceptovatelné a poškozující nejen pověst ČSFu ale i všech jeho členů. Výkonný výbor ČSFu se od tohoto jednání jednoznačně distancuje a v rámci své pravomoci dané stanovami ČSFu pozastavuje s okamžitou platností členství pana Martina Zavorala i spolku „Martin Zavoral Team Fighter’s z.s.“ v ČSFu, přičemž na nejbližší Konferenci ČSFu předloží návrh na jeho vyloučení.

Výkonný výbor ČSFu dále podává podnět k prošetření možného porušení zákazu trénování osob mladších 18 let příslušným státním orgánům.


Jiří MULAČ
31. března 2020 11:10
Jiří MULAČ
Zrušení konání soutěží ČSFu

VV ČSFu se dohodl v souvislosti se současnou situací na zrušení všech sportovních akcí ČSFu do 30. 6. 2020.


Jiří MULAČ
10. března 2020 18:24
Jiří MULAČ
Zrušení konání soutěží ČSFu

Na dnešním zasedání VV ČSFu bylo v souvislosti s nařízením Bezpečnostní rady státu rozhodnuto o zrušení následujících soutěží ČSFu:
27. – 28. 3. 2020 Národní pohár v kickboxu (Lovosice)
28. 3. 2020 LIKOST liga kickboxu K-1 2020 - 1. kolo (Lovosice)
4. 4. 2020 Liga kickboxu dětí a mládeže - 1. kolo (Tachov)

Již uhrazené platby za startovné budou dobropisovány, neuhrazené zálohové faktury za startovné budou stornovány.

O náhradních termínech či o případném omezení dalších naplánovaných akcí vás budeme informovat po 31. 3. 2020.


Jiří MULAČ
24. prosince 2018 16:42
Jiří MULAČ


Jménem celého výkonného výboru, děkuji všem členům ČSFu za spolupráci v uplynulém roce a do nového roku 2019 přeji pevné zdraví, mnoho osobních, pracovních a samozřejmě i sportovních úspěchů.


Jiří MULAČ
8. listopadu 2018 19:52
Jiří MULAČ
Konference ČSFu

Na konferenci ČSFu dne 2. 11. 2018, byli na další volební období zvoleni do VV ČSFu: Jiří Mulač (předseda), Mgr. Jan Frána (místopředseda), Slavomír Svoboda (hospodář), Martin Viktorin, Jaroslava Němečková, Milan Dušek a Alois Škeřík (členi VV). Konference ČSFu dále schválila novelizaci stanov ČSFu a nové logo ČSFu.

Čestné uznání za zásluhy a rozvoj kickboxu obdrželi JUDr. Michal Frabša, Mgr. Jan Frána, Alena Holá, Jaroslava Němečková, Slavomír Svoboda, Alois Škeřík a Martin Zavoral.

Zároveň bych rád touto cestou upřímně poděkoval Aleně Holé a Michalu Prstkovi, kteří již do nového VV ČSFu nekandidovali, za obětavou a přínosnou činnost pro VV ČSFu v celém minulém volebním období.


Jiří MULAČ
3. října 2018 10:46
Jiří MULAČ
Konference ČSFu

Na základě §8, odst. 6 stanov ČSFu oznamuji svolání volební konference ČSFu. Termín a místo konání je v pátek 2. listopadu 2018 od 17:00 hod. v hotelu STEP, Malletova 1141/4, 190 00 Praha 9.

Zároveň žádám předsedy disciplínových komisí aby nejpozději do 18. 10 2018 oznámily Výkonnému výboru zvolené delegáty s hlasem rozhodujícím, zastupující příslušnou sportovní disciplínu na konferenci ČSFu.


Jiří MULAČ
29. července 2018 11:50
Jiří MULAČ
Jmenování představitelů sportovních disciplín

Výkonný výbor na zasedání č. 6/2018 konaném dne 24.7.2018 jmenoval na základě výsledků voleb dle §4 stanov ČSFu a směrnice č. 4/2011 představitele sportovních disciplín:
Points fighting: Jaroslava Němečková, Pavel Kocábek, Kateřina Mňuková, Zbyněk Góralczyk, Jiří Petřík
Lightcontact: Martin Viktorin, Martin Zavoral, Josef Macháček, Oldřich Hammer, Dušan Vrůbl
Kicklight: Jaroslav Netrval, Miloš Martínek, Aleš Dolanský, Václav Toman, Daniela Vrůblová
Fullcontact: Vít Masopust, Jan Plaček, Josef Zeman, Alexandra Plačková, Zdeněk Sokol
Lowkick: Jiří Běl, Adrian Smrčka, Martin Berka, Michaela Kerlehová, Zdeněk Tobola
K-1: Milan Dušek, Alois Škeřík, Jan Frána, Alena Holá, Sandra Mašková
Thaiboxing: Michal Frabša, Petr Balej, Renáta Vesecká, Mário Jarkas, Dušan Macák
MMA: Monika Soukalová, Michal Hamršmíd, Pavel Touš, Jiří Vesecký, Jan Voborník
(pořadí dle získaného počtu hlasů, prvně jmenovaný v každé sportovní disciplíně je člen s nejvyšším počtem hlasů - dle čl. 4, odst. c) směrnice č. 4/2011)


Jiří MULAČ
příloha
23. června 2018 18:06
Jiří MULAČ
Volba představitelů sportovních disciplín

Výkonný výbor ČSFu na základě §4 stanov ČSFu a směrnice č.4/2011 oznamuje zahájení voleb představitelů sportovních disciplín a stanovuje termín uzavření hlasování na 23.7.2018 ve 24:00h.
V přiloženém souboru jsou uvedené všechny povinné údaje:
a) seznam řádně evidovaných a hlasujících subjektů (TJ, SK)
b) seznam disciplín, do kterých se kandidáti navrhují a termín ukončení předkládání návrhů
c) předepsaná forma a způsob předkládání návrhů pro jednotlivé kandidáty
d) hlasovací list


Jiří MULAČ
31. května 2018 19:25
Jiří MULAČ
Doplnění evidenčních údajů

V souvislosti s připravovanou volbou představitelů sportovních disciplín dle směrnice ČSFu č. 4/2011, žádáme kluby ČSFu o doplnění evidenčních údajů (veřejný rejstřík: IČ, název a právní forma) v administraci klubu nejpozději do 14. 6. 2018.

Hlasující subjekt (klub) musí ke dni vyhlášení výzvy k hlasování splňovat následující podmínky (dle §5 stanov ČSFu a usnesení výkonného výboru ČSFu U9/2018):
- je spolek (dle zákona č. 89/2012 Sb.) zapsaný ve veřejném rejstříku (vyžadované údaje má uvedené v administraci klubu)
- má uhrazené veškeré poplatky dle ekonomické směrnice ČSFu č. 2/2013 čl. 1.
- byl evidovaným členem ČSFu nejpozději do 31. 1. 2018


Jiří MULAČ
příloha
28. dubna 2018 20:07
Jiří MULAČ
Ročenka ČSFu 2017Jiří MULAČ
5. dubna 2016 17:17
Jiří MULAČ
Zasedání VV č. 4/2016 - 5. 4. 2016

Výkonný výbor schválil nominaci nového člena komise rozhodčích ČSFu Jiřího Běla.


Jiří MULAČ
10. února 2016 10:11
Jiří MULAČ
Zasedání VV č. 2/2016 - 9. 2. 2016

Výkonný výbor schválil směrnici ČSFu č. 1/2016 – Ekonomická směrnice ČSFu pro činnost rozhodčích.


Jiří MULAČ
2. prosince 2015 17:00
Jiří MULAČ
Zasedání VV č. 7/2015 - Členské známky 2016

Výkonný výbor na zasedání č. 7/2015 konaném dne 1.12.2015 stanovil následující poplatky jednotlivců ČSFu (členské známky) a klubů ČSFu pro rok 2016:

Roční členská známka jednotlivce
- žáci (ročníky 2004 a mladší) v hodnotě 100 Kč
- junioři (ročníky 2003 až 1997) v hodnotě 200 Kč
- dospělí (ročníky 1996 a starší) v hodnotě 300 Kč

Vydání členského průkazu jednotlivce:
- vydání členského průkazu 200 Kč

Klubové poplatky:
roční poplatek stávajícího klubu 500 Kč
vstupní poplatek nového klubu (nahrazuje roční poplatek) 2 000 Kč


Jiří MULAČ
12. září 2015 13:19
Jiří MULAČ
Zasedání VV č. 5/2015 - Disciplinární řád ČSFu

Výkonný výbor na zasedání č. 5/2015 konaném dne 8.9.2015 schválil Disciplinární řád ČSFu.


Jiří MULAČ
12. září 2015 13:18
Jiří MULAČ
Zasedání VV č. 4/2015 - směrnice ČSFu

Výkonný výbor na zasedání č. 4/2015 konaném dne 9.6.2015 schválil směrnici ČSFu č. 4/2015 - Ekonomická směrnice profesionální divize ČSFu.


Jiří MULAČ
12. září 2015 13:16
Jiří MULAČ
Zasedání VV č. 4/2015 - jmenování členů DK ČSFu

Výkonný výbor na zasedání č. 4/2015 konaném dne 9.6.2015 jmenoval 3 členy Disciplinární komise ČSFu: Daniela Vrůblová, Vít Masopust, Marek Procházka.


Jiří MULAČ
12. září 2015 13:11
Jiří MULAČ
Zasedání VV č. 3/2015 - směrnice ČSFu

Výkonný výbor na zasedání č. 3/2015 konaném dne 21.4.2015 schválil následující směrnice:
č. 1/2015 - Ekonomická směrnice ČSFu pro školení trenérů a vydávání trenérských licencí
č. 2/2015 - Ekonomická směrnice ČSFu pro činnost rozhodčích
č. 3/2015 - Směrnice ČSFu pro činnost disciplinární komise


Jiří MULAČ
12. září 2015 13:05
Jiří MULAČ
Zasedání VV č. 2/2015 - ustanovení Disciplinární komise ČSFu

Výkonný výbor na zasedání č. 2/2015 konaném dne 17.2.2015 ustanovil Disciplinární komisi ČSFu a jejím předsedou jmenoval Petra Kareše.


Jiří MULAČ
příloha
8. ledna 2015 17:05
Jiří MULAČ
Příspěvek na rozvoj činnosti klubu

Výkonný výbor na zasedání č. 1/2015 konaném dne 6.1.2015 schválil zavedení příspěvku na rozvoj činnosti klubů ČSFu.
Výše příspěvku se bude vypočítávat dle tabulky uvedené v příloze.


Jiří MULAČ
8. ledna 2015 16:57
Jiří MULAČ
Členské známky 2015

Výkonný výbor na zasedání č. 1/2015 konaném dne 6.1.2015 stanovil následující poplatky členství jednotlivců ČSFu (členské známky) pro rok 2015:
- žáci (ročníky 2003 a mladší) v hodnotě 100 Kč
- junioři (ročníky 2002 až 1996) v hodnotě 200 Kč
- dospělí (ročníky 1995 a starší) v hodnotě 300 Kč
- vydání členského průkazu 200 Kč


Jiří MULAČ
8. ledna 2015 16:53
Jiří MULAČ
Poplatky klubů ČSFu 2015

Výkonný výbor na zasedání č. 1/2015 konaném dne 6.1.2015 stanovil následující poplatky členství klubů ČSFu pro rok 2015:
- roční poplatek klubu 500 Kč (stávající kluby)
- vstupní registrační poplatek klubu 2.000 Kč (nový klub) – nahrazuje roční poplatek


Jiří MULAČ
9. ledna 2014 12:21
Jiří MULAČ
Valná hromada ČSFu

Na základě §7 stanov ČSFu oznamuji svolání mimořádné valné hromady ČSFu. Termín konání 14. února 2014 od 18:00 hod. v prostorách TJ KOVO, Nad Kapličkou 15/3324, 100 00 Praha 10.

Dle Směrnice ČSFu č. 4/2011 čl. 4, odst. b) žádám předsedy disciplínových komisí aby nejpozději do 30. ledna 2014 oznámily Výkonnému výboru zvolené delegáty s hlasem rozhodujícím, zastupující příslušnou sportovní disciplínu na valné hromadě ČSFu.


Jiří MULAČ
2. prosince 2013 18:05
Jiří MULAČ
Členské známky

Výkonný výbor na zasedání č. 8/2013 konaném dne 29.11.2013 stanovil následující poplatky členství jednotlivců ČSFu pro rok 2014:
- členské známky pro ročníky 2002 a mladší v hodnotě 100 Kč
- členské známky pro ročníky 2001 až 1995 v hodnotě 200 Kč
- členské známky pro ročníky 1994 a starší v hodnotě 300 Kč
- vydání členského průkazu 200 Kč


Jiří MULAČ
2. prosince 2013 18:01
Jiří MULAČ
Poplatky klubů ČSFu

Výkonný výbor na zasedání č. 8/2013 konaném dne 29.11.2013 stanovil následující poplatky členství klubů ČSFu pro rok 2014:
- roční poplatek klubu 200 Kč (stávající kluby)
- vstupní registrační poplatek klubu 1.000 Kč (nový klub) – nahrazuje roční poplatek


Jiří MULAČ
2. prosince 2013 17:53
Jiří MULAČ
Jmenování představitelů sportovních disciplín

Výkonný výbor na zasedání č. 8/2013 konaném dne 29.11.2013 jmenoval na základě výsledků voleb dle §11 stanov ČSFu a směrnice č.4/2011 představitele sportovních disciplín:
Semicontact: Jaroslava Němečková, Daniela Vrůblová, Monika Hájková, Pavel Kocábek, Petr Zich
Lightcontact: Martin Zavoral, Miloš Martínek, Václav Toman, Dušan Vrůbl, Martin Viktorin
Fullcontact: Michal Frabša, Jan Kazda, Petr Kazda, Renáta Vesecká, Jiří Vesecký
Kickbox Low kick: Vít Masopust, Jan Frána, Jaroslav Netrval, Zdeněk Sokol, Jiří Běl
K1-Rules: Milan Dušek, Alois Škeřík, Petr Kareš, Martin Berka
Wu-shu: Stanislav Fraibiš, Vladimír Šanda, Petra Lorenzová, David Kříženecký, Jiří Vondrášek
Kyokushinkai: Jiří Žofčin


Jiří MULAČ
2. prosince 2013 17:40
Jiří MULAČ
Zasedání VV ČSFu dne 19.10.2013

VV na zasedání č. 7/2013 konaném dne 19.10.2013 schválil nominaci závodníků do reprezentačního týmu ČR:
MS WAKO Turecko: Veronika Kohutová, Tereza Martínková, Jan Homolka, Petr Kareš, Sandra Mašková, Lucie Mlejnková, Marek Procházka.


Jiří MULAČ
příloha
2. září 2013 19:20
Jiří MULAČ
Volba představitelů sportovních disciplín

Výkonný výbor ČSFu na základě §11 stanov ČSFu a směrnice č.4/2011 oznamuje zahájení voleb představitelů sportovních disciplín a stanovuje termín uzavření hlasování na 4.10.2013 ve 12:00h.
V přiloženém souboru jsou uvedené všechny povinné údaje:
a) seznam řádně evidovaných a hlasujících subjektů (TJ, SK)
b) seznam disciplín, do kterých se kandidáti navrhují a termín ukončení předkládání návrhů
c) předepsaná forma a způsob předkládání návrhů pro jednotlivé kandidáty
d) hlasovací list


Jiří MULAČ
12. června 2013 10:35
Jiří MULAČ
Zasedání VV ČSFu dne 10.6.2013

VV na zasedání č. 5/2013 konaném dne 10.6.2013 schválil nominace závodníků do reprezentačního týmu ČR:
MEJ WAKO Polsko: Fabiána Bytyqi, Sebastian Bytyqi, Jan Greisiger, Ladislav Grundza, Nikola Hammerová, Bára Jurášová, Taťána Jurčičková, Jakub Krofta, Pavel Majer, Kryštof Mareš, Aleš Martínek, Matěj Peňáz, Tadeáš Růžička, Lukáš Svrček, David Vinš.
MS WAKO Brazílie: Georgij Fibich, Alena Holá, Jan Homolka, Petr Kareš, Sandra Mašková, Lucie Mlejnková, Marek Procházka.


Jiří MULAČ
11. května 2013 12:33
Jiří MULAČ
Zasedání VV ČSFu dne 7.5.2013

VV ČSFu na zasedání č. 4/2013 konaném dne 7.5.2013 schválil dodatek ke směrnici ČSFu č. 2/2012 – Ekonomická směrnice ČSFu pro zkoušky na STV.


Jiří MULAČ
28. dubna 2013 22:12
Jiří MULAČ
Jmenování členů Výkonné rady Profesionální divize ČSFu

VV ČSFu na zasedání č. 3/2013 konaném dne 9.4.2013 uvolnil na vlastní žádost z funkce Viceprezidenta Výkonné rady Profesionální divize ČSFu (VR PRO) Michala Prstka.

VV ČSFu dle směrnice ČSFu č. 3/2013 jmenoval nové členy VR PRO:
- Viceprezidentem VR PRO byl jmenován Petr Kareš
- Head for ring sports VR PRO byl jmenován Alois Škeřík
- Head for tatami sports VR PRO byl jmenován Miroslav Sobotka


Jiří MULAČ
28. dubna 2013 22:11
Jiří MULAČ
Zasedání VV ČSFu dne 9.4.2013

VV ČSFu na zasedání č. 3/2013 konaném dne 9.4.2013 schválil:
- směrnici ČSFu č. 3/2013 – Směrnice pro činnost profesionální divize ČSFu
- směrnici ČSFu č. 4/2013 – Ekonomická směrnice profesionální divize ČSFu
- směrnici ČSFu č. 5/2013 – Směrnice pro zařazení závodníka do reprezentačního týmu ČR

VV ČSFu v návaznosti na nové označení disciplíny v mezinárodní organizaci WAKO, schválil změnu názvu disciplíny Semicontact na Points Fighting (PF).

VV ČSFu dále schválil podané žádosti na postaršení závodníků Ladislava Grundzy a Tadeáše Růžičky.


Jiří MULAČ
27. února 2013 18:39
Jiří MULAČ
Zasedání VV ČSFu dne 22.2.2013

VV na zasedání č. 2/2013 konaném dne 22.2.2013 schválil nominaci reprezentačního týmu na ME wushu v Rumunsku.
VV dále projednal stížnost p. Rudolfa Stránského proti přijatému usnesení STK ve věci uznání STV udělené jinou organizací. VV shledal tuto stížnost jako oprávněnou a p. Rudolfu Stránskému schválil uznání STV 4. DAN v kickboxu.


Jiří MULAČ
26. ledna 2013 18:12
Jiří MULAČ
Zasedání VV dne 24.1.2013

Výkonný výbor na zasedání č. 1/2013 konaném dne 24.1.2013 schválil:
- směrnici ČSFu č. 1/2013 – Směrnice pro postaršení závodníka ČSFu
- směrnici ČSFu č. 2/2013 – Ekonomická směrnice ČSFu, která nahrazuje a ruší předchozí Ekonomickou směrnici ČSFu č. 2/2011 ze dne 5.4.2011.
Výkonný výbor dále schválil nominační kritéria ČSFu pro rok 2013.


Jiří MULAČ
15. prosince 2012 12:22
Jiří MULAČ
Členské známky

Výkonný výbor na svém zasedání č. 8/2012 konaném dne 7.12.2012 odsouhlasil zavedení elektronického systému evidence a prodeje členských známek a stanovil následující poplatky členství jednotlivců ČSFu pro rok 2013:
- členské známky pro ročníky 2001 a mladší v hodnotě 100 Kč
- členské známky pro ročníky 2000 až 1994 v hodnotě 200 Kč
- členské známky pro ročníky 1993 a starší v hodnotě 300 Kč
- vydání členského průkazu 150 Kč


Jiří MULAČ
15. prosince 2012 12:19
Jiří MULAČ
Poplatky klubů ČSFu

Výkonný výbor na svém zasedání č. 8/2012 konaném dne 7.12.2012 stanovil následující poplatky členství klubů ČSFu pro rok 2013:
- roční poplatek klubu 100 Kč (stávající kluby)
- vstupní registrační poplatek klubu 1.000 Kč (nový klub) – nahrazuje roční poplatek


Jiří MULAČ
30. října 2012 11:10
Jiří MULAČ
Zasedání VV dne 7.10.2012

Výkonný výbor na zasedání č. 6/2012 konaném dne 7.10.2012, jmenoval dle směrnice ČSFu č. 3/2012 člena Výkonné rady Profesionální divize ČSFu:
Supervizorem VR PRO byl jmenován Mgr. Jan Frána


Jiří MULAČ
21. září 2012 16:21
Jiří MULAČ
Zasedání VV dne 7.9.2012

Výkonný výbor na zasedání č. 5/2012 konaném dne 7.9.2012 v Olomouci, jmenoval dle směrnice ČSFu č. 3/2012 členy Výkonné rady Profesionální divize ČSFu:
Prezidentem VR PRO byla jmenovaná Alena Holá
Viceprezidentem VR PRO byl jmenován Michal Prstek


Jiří MULAČ
3. července 2012 12:01
Jiří MULAČ
Pochvala Výkonného výboru ČSFu

Výkonný výbor na zasedání č. 4/2012 vyslovil Vítovi Masopustovi pochvalu za vzornou přípravu a realizaci Mistrovství ČR v Lovosicích.


Jiří MULAČ
3. července 2012 11:56
Jiří MULAČ
Zasedání VV dne 26.6.2012

Výkonný výbor na zasedání č. 4/2012 konaném dne 26.6.2012:
- schválil směrnici ČSFu č. 3/2012 – Směrnice pro činnost profesionální divize ČSFu,
- schválil směrnici ČSFu č. 4/2012 – Ekonomická směrnice profesionální divize ČSFu,
- schválil nominaci reprezentantů na MS WAKO Juniorů.


Jiří MULAČ
16. června 2012 19:40
Jiří MULAČ
Zasedání VV ze dne 30.5.2012

Výkonný výbor na zasedání č. 3/2012 konaném dne 30.5.2012 jmenoval pátého člena STK Ing. Zdeňka Tobolu.


Jiří MULAČ
5. května 2012 12:21
Jiří MULAČ
Zasedání VV dne 25.4.2012

Výkonný výbor na zasedání č. 2/2012 konaném dne 25.4.2012:
- schválil směrnici ČSFu č. 1/2012 – Směrnice pro činnost sportovně-technické komise ČSFu,
- schválil směrnici ČSFu č. 2/2012 – Ekonomická směrnice ČSFu pro zkoušky na stupně technické vyspělosti,
- jmenoval předsedu STK Pavla Kocábka,
- jmenoval členy STK – Jan Landa, Zdeněk Sokol, Martin Zavoral,
- schválil zařazení soutěže Bohemia Open K-1 mezi nominační soutěže,
- schválil dočasné pozastavení členství spolku v ČSFu dle §4 odst. 4. Stanov ČSFu, těm klubům, kteří v roce 2012 neuhradily registrační poplatek dle Směrnice č.2/2011 čl. 1, odst. a), a to až do doby úhrady stanoveného poplatku.


Jiří MULAČ
4. prosince 2011 19:26
Jiří MULAČ
Zasedání VV dne 1.12.2011

Výkonný výbor na svém zasedání dne 1.12.2011 schválil nominační kritéria ČSFu pro rok 2012 a směrnici č. 5/2011 - Směrnice pro organizování sportovních soutěží pořádaných pod hlavičkou ČSFu, která nahrazuje předchozí směrnici č. 3/2011.


Jiří MULAČ
12. listopadu 2011 12:25
Jiří MULAČ
Schůzka představitelů sportovních disciplín a zástupců klubů

Vážení představitelé sportovních disciplín a zástupci klubů ČSFu,
jménem výkonného výboru si Vás tímto dovoluji pozvat na společnou schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 1.12. od 18:00hod. v prostorách TJ KOVO, Nad Kapličkou 15/3324, Praha 10.
Na programu jednání bude návrh sportovního kalendáře pro rok 2012, vytvoření nové sportovně technické komise (STK) a projednání dalších bodů činnosti ČSFu.
Děkuji za Vaší účast.


Jiří MULAČ
12. listopadu 2011 12:23
Jiří MULAČ
Zasedání VV dne 8.11.2011

Výkonný výbor na zasedání dne 8.11. odvolal z funkce trenéra státní reprezentace polokontaktních disciplín Petra Václavíka a na toto místo jmenoval Martina Zavorala.
Dále výkonný výbor jmenoval do funkce předsedy komise pro pořádání soutěží Jaroslavu Němečkovou a člena komise Michala Prstka.


Jiří MULAČ
26. září 2011 21:49
Jiří MULAČ
Valná hromada ČSFu

Předseda ČSFu Tomáš Gruber na základě §7 stanov ČSFu oznamuje svolání volební valné hromady ČSFu.
Termín konání 1. listopadu 2011 od 17:00h v prostorách TJ KOVO, Nad Kapličkou 15/3324, 100 00 Praha 10.

Výkonný výbor na svém dnešním zasedání odsouhlasil program volební valné hromady a stanovil termín podávání kandidatur do volených funkcí dle stanov ČSFu §7 odst. 2. c), d) a e) do 14. října 2011. Jednotlivé kandidatury se podávají prostřednictvím sekretariátu ČSFu.

Výkonný výbor dále dle Směrnice ČSFu č. 4/2011 čl.4, odst. b) žádá předsedy disciplínových komisí aby nejpozději do 14. října 2011 oznámily Výkonnému výboru zvolené delegáty s hlasem rozhodujícím, zastupující příslušnou sportovní disciplínu na Valné hromadě ČSFu.


Jiří MULAČ
23. června 2011 18:21
Jiří MULAČ
Jmenování představitelů sportovních disciplín

Výkonný výbor na základě výsledků voleb oznamuje jmenování představitelů sportovních disciplín:
Semicontact: Zavoral Martin, Němečková Jaroslava, Hrabal Jiří, Vrůblová Daniela, Plaček Jan
Lightcontact: Vrůbl Dušan, Černý Miloš, Toman Václav, Brzoň Vojtěch, Brandner Roman
Fullcontact: Frabša Michal, Kazda Jan, Kazda Petr, Vesecká Renáta, Vesecký Jiří
Kickbox Low kick: Gonzor Richard, Frána Jan, Netrval Jaroslav, Masopust Vít, Sokol Zdeněk
K1-Rules: Macák Dušan, Prstek Michal, Škeřík Alois, Landa Jan, Šnédar Miloš
Wu-shu: Rada Peter, Kolář Radek, Dvořák Martin, Soška Jiří, Kříženecký David
Kyokushinkai: Žofčin Jiří, Bultajev Arsen, Sláma František, Stanko Jaromír, Csekés Robert


Jiří MULAČ
příloha
23. června 2011 17:47
Jiří MULAČ
Zasedání VV dne 21.6.2011

VV na svém zasedání dne 21.6.2011 zkontroloval všechny hlasovací listy a schválil výsledky voleb dle §11 stanov ČSFu a směrnice č.4/2011. Na základě těchto výsledků následně jmenoval jednotlivé představitele sportovních disciplín. Kompletní seznam uveden v příloze.

VV dále na návrh předsedy komise rozhodčích Jana Frány jmenoval ke stávajícím členům dva nové členy této komise: Jana Landu a Jaroslava Netrvala.

VV dále na návrh předsedy komise pro pořádání soutěží Jiřího Mulače jmenoval dva nové členy této komise: Jaroslavu Němečkovou a Simonu Prstkovou.


Jiří MULAČ
příloha
16. května 2011 13:50
Jiří MULAČ
Volba představitelů sportovních disciplín

Výkonný výbor ČSFu na základě §11 stanov ČSFu a směrnice č.4/2011 oznamuje zahájení voleb představitelů sportovních disciplín a stanovuje termín uzavření hlasování na 16.6.2011 ve 12:00h.
V přiloženém souboru jsou uvedené všechny povinné údaje:
a) seznam řádně evidovaných a hlasujících subjektů (TJ, SK)
b) seznam disciplín, do kterých se kandidáti navrhují
c) termín ukončení předkládání návrhů
d) předepsaná forma a způsob předkládání návrhů pro jednotlivé kandidáty
e) hlasovací list


Jiří MULAČ
16. května 2011 13:49
Jiří MULAČ
Zasedání VV dne 11.5.2011

Na zasedání VV dne 11.5.2011 bylo schváleno zahájení voleb představitelů sportovních disciplín dle směrnice č.4/2011 a stanoven termín uzavření hlasování na 16.6.2011 ve 12:00h.


Eliška VANÍČKOVÁ
11. dubna 2011 15:33
Eliška VANÍČKOVÁ
Zasedání VV dne 5.4.2011

Na zasedáni VV dne 5.4.2011 byly projednány a schváleny 3 nové směrnice:
- Směrnice č. 2/2011 Ekonomická směrnice ČSFu
- Směrnice č. 3/2011 Směrnice pro organizování sportovních soutěží pořádaných pod hlavičkou ČSFu
- Směrnice č. 4/2011 Směrnice pro ustanovení sportovních disciplín

VV dále projednal 2 písemné stížnosti od p. Petra Šuchy:
- Stížnost na nedostatečný počet členů VV nutných ke schválení usnesení VV dne 8.2.2011:
VV konstatoval, že stížnost je oprávněná a provedl nápravu.
- Stížnost na oficiální vyjádření ke školení rozhodčích WAKO zveřejněné dne 20.2.2011 p. Fránou:
VV neshledal stížnost jako oprávněnou a stížnost zamítl.
Podrobné vyjádřeni k uvedeným stížnostem s uvedením důvodu a přijatým řešením byly písemně odeslány p. Petru Šuchovi.

VV schválil ustanovení funkce generálního sekretáře a do funkce jmenoval p. Jiřího Mulače


Kalendář
PlakátNárodní pohár - Advent Cup
2. - 3. prosince 2022
Praha
PlakátACR Liga K-1 2022 (5. kolo)
3. prosince 2022
Česká Lípa

PlakátŠkolení trenérů IV. tř.
10. prosince 2022
on-line

Facebook
KICKBOX