Bodování

Nominační kritéria
Kritéria pro nominaci do reprezentačního týmu ČR na Mistrovství světa a Mistrovství Evropy

NOMINAČNÍ SOUTĚŽE:
Vybrané domácí a zahraniční soutěže uvedené na stránkách csfu.cz v odkazu Kalendář. Nominační soutěže mají v detailu soutěže uveden státní znak české republiky s popiskem "Nominační soutěž do reprezentačního týmu ČR".


BODOVANÉ DISCIPLÍNY:

Points fighting
Mladší žáci-28kg,  -32kg,  -37kg,  -42kg,  -47kg,  +47kg
Mladší žákyně-28kg,  -32kg,  -37kg,  -42kg,  -47kg,  +47kg
Starší žáci-42kg,  -47kg,  -52kg,  -57kg,  -63kg,  -69kg,  +69kg
Starší žákyně-42kg,  -46kg,  -50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  +65kg
Junioři-57kg,  -63kg,  -69kg,  -74kg,  -79kg,  -84kg,  -89kg,  -94kg,  +94kg
Juniorky-50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg
Muži-57kg,  -63kg,  -69kg,  -74kg,  -79kg,  -84kg,  -89kg,  -94kg,  +94kg
Ženy-50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg

Lightcontact
Mladší žáci-28kg,  -32kg,  -37kg,  -42kg,  -47kg,  +47kg
Mladší žákyně-28kg,  -32kg,  -37kg,  -42kg,  -47kg,  +47kg
Starší žáci-42kg,  -47kg,  -52kg,  -57kg,  -63kg,  -69kg,  +69kg
Starší žákyně-42kg,  -46kg,  -50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  +65kg
Junioři-57kg,  -63kg,  -69kg,  -74kg,  -79kg,  -84kg,  -89kg,  -94kg,  +94kg
Juniorky-50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg
Muži-57kg,  -63kg,  -69kg,  -74kg,  -79kg,  -84kg,  -89kg,  -94kg,  +94kg
Ženy-50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg

Kick light
Mladší žáci-28kg,  -32kg,  -37kg,  -42kg,  -47kg,  +47kg
Mladší žákyně-28kg,  -32kg,  -37kg,  -42kg,  -47kg,  +47kg
Starší žáci-42kg,  -47kg,  -52kg,  -57kg,  -63kg,  -69kg,  +69kg
Starší žákyně-42kg,  -46kg,  -50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  +65kg
Junioři-57kg,  -63kg,  -69kg,  -74kg,  -79kg,  -84kg,  -89kg,  -94kg,  +94kg
Juniorky-50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg
Muži-57kg,  -63kg,  -69kg,  -74kg,  -79kg,  -84kg,  -89kg,  -94kg,  +94kg
Ženy-50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg

Fullcontact
Starší žáci-42kg,  -47kg,  -52kg,  -57kg,  -63kg,  -69kg,  +69kg
Starší žákyně-42kg,  -46kg,  -50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  +65kg
Junioři-51kg,  -54kg,  -57kg,  -60kg,  -63,5kg,  -67kg,  -71kg,  -75kg,  -81kg,  -86kg,  -91kg,  +91kg
Juniorky-48kg,  -52kg,  -56kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg
Muži-51kg,  -54kg,  -57kg,  -60kg,  -63,5kg,  -67kg,  -71kg,  -75kg,  -81kg,  -86kg,  -91kg,  +91kg
Ženy-48kg,  -52kg,  -56kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg

Low kick
Starší žáci-42kg,  -47kg,  -52kg,  -57kg,  -63kg,  -69kg,  +69kg
Starší žákyně-42kg,  -46kg,  -50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  +65kg
Junioři-51kg,  -54kg,  -57kg,  -60kg,  -63,5kg,  -67kg,  -71kg,  -75kg,  -81kg,  -86kg,  -91kg,  +91kg
Juniorky-48kg,  -52kg,  -56kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg
Muži-51kg,  -54kg,  -57kg,  -60kg,  -63,5kg,  -67kg,  -71kg,  -75kg,  -81kg,  -86kg,  -91kg,  +91kg
Ženy-48kg,  -52kg,  -56kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg

K-1
Starší žáci-42kg,  -47kg,  -52kg,  -57kg,  -63kg,  -69kg,  +69kg
Starší žákyně-42kg,  -46kg,  -50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  +65kg
Junioři-51kg,  -54kg,  -57kg,  -60kg,  -63,5kg,  -67kg,  -71kg,  -75kg,  -81kg,  -86kg,  -91kg,  +91kg
Juniorky-48kg,  -52kg,  -56kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg
Muži-51kg,  -54kg,  -57kg,  -60kg,  -63,5kg,  -67kg,  -71kg,  -75kg,  -81kg,  -86kg,  -91kg,  +91kg
Ženy-48kg,  -52kg,  -56kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg


BODOVÉ OHODNOCENÍ:

Za dosažené umístění v bodovaných disciplínách na nominačních soutěžích získávají závodníci bodové ohodnocení (bodový zisk) dle následující tabulky pro výpočet bodů:

Tabulka pro výpočet bodů - postupové soutěže a formy
Počet na startuI. místoII. místoIII. místo *IV. místoV.-VIII místo
250---
3105 **0--
4 - 72010500
8 - 1540201050
16 - 31804020105
32 a více16080402010

*Bodový zisk za III. místo se uděluje pouze v případě, kdy se o třetí místo soutěží. Pokud se udělují dvě třetí místa je bodový zisk obou závodníků jako za čtvrté místo.
** Bodový zisk se uděluje pouze v případě, pokud závodník nebyl v postupovém pavouku nasazen přímo do finále.
Pokud se na nominační soutěži startuje v jedné nebo více hmotnostních kategorií které neodpovídají hmotnostím kategoriím bodovaných disciplín, bodový zisk se započítává do nejbližší hmotnostní kategorie bodované disciplíny. V případě jakékoliv váhy "+" nebo "open", "grandchampion" atd. se bodový zisk započítává vždy do nejvyšší váhy "+" dané kategorie.

V případě, že závodník startuje na soutěži za souhlasu pořadatele ve věkové kategorii jiného pohlaví (např. žákyně startuje v kategorii žáků), bodový zisk se započítává do odpovídající kategorie pohlaví závodníka a to ve stejné nebo nejbližší bodované kategorii.

Pokud závodník získá na jedné soutěži více bodových zisků do jedné bodované disciplíny (stejná disciplína, věková kategorie i váha), započítává se pouze jeden, nejvyšší bodový zisk.

Body získané v nominačních soutěžích se jednotlivým závodníkům sčítají v rámci disciplíny, věkové a váhové kategorie, a to až do doby konání stejné soutěže v následujícím ročníku (v případě ligy i stejného kola), nejdéle však po dobu 14 měsíců.


VÝPOČET BODŮ PRO NOMINACI REPREZENTANTA:
Při výpočtu celkového bodového zisku pro nominaci reprezentanta se započítávají body získané v obou typech soutěží bodového ohodnocení

KONTROLA SPRÁVNOSTI BODOVÁNÍ:
Průběžné bodování je veřejně k nahlédnutí na internetových stránkách ČSFu. V úvodu této stránky lze přes formulář "Aktuální přehled bodování do reprezentačního týmu ČR" generovat aktuální pořadí závodníků včetně získaných bodů v příslušné bodované disciplíně.

Za správné bodové ohodnocení odpovídá:
a)Reprezentační trenér
b)Předseda příslušné disciplínové komise


ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO NOMINACI REPREZENTANTA:
-bodový zisk
-dodržení Směrnice ČSFu č. 02/09 ze dne 15.4.2009
-závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu
-dodržení morálního kodexu reprezentanta
-české státní občanství


DOPLŇUJÍCÍ KRITÉRIA PRO NOMINACI REPREZENTANTA:
-momentální forma
-dlouhodobá stabilní výkonost
-umístění na posledních soutěží před vlastní nominací
-všestrannost v rámci různých disciplín
-zkušenost
-spolehlivost


NOMINACE REPREZENTAČNÍHO TÝMU ČESKÉ REPUBLIKY:
Nominaci reprezentačního týmu ČR schvaluje výkonný výbor ČSFu vždy na konkrétní reprezentační akci (MS, ME, MSJ a MEJ) na základě návrhu reprezentačního trenéra vycházejícího z výsledků stanovených v nominačních kritériích.

Reprezentační trenér i Předseda příslušné disciplínové komise mají při nominaci reprezentanta ve výjimečném případě právo na udělení tzv. "divoké karty" a právo "Veta". V případě vzájemného sporu rozhoduje o nominaci reprezentanta s konečnou platností Výkonný výbor ČSFu.

Na nominování reprezentanta neexistuje žádný nárok. Z důvodu stanovaných metodikou podpory státní reprezentace MŠMT, nominuje ČSFu přednostně reprezentanty ve věkových kategoriích: junioři, juniorky, muži a ženy.


Nejbližší nominační soutěže
Kalendář

Facebook