Bodování
Aktuální přehled bodování do reprezentačního týmu ČR:

Nominační kritéria
Kritéria pro nominaci do reprezentačního týmu ČR na Mistrovství světa a Mistrovství Evropy

NOMINAČNÍ SOUTĚŽE:
Vybrané domácí a zahraniční soutěže uvedené na stránkách csfu.cz v odkazu Kalendář. Nominační soutěže mají v detailu soutěže uveden státní znak české republiky s popiskem "Nominační soutěž do reprezentačního týmu ČR".


BODOVANÉ DISCIPLÍNY:

Points fighting
Mladší žáci-28kg,  -32kg,  -37kg,  -42kg,  -47kg,  +47kg
Mladší žákyně-28kg,  -32kg,  -37kg,  -42kg,  -47kg,  +47kg
Starší žáci-42kg,  -47kg,  -52kg,  -57kg,  -63kg,  -69kg,  +69kg
Starší žákyně-42kg,  -46kg,  -50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  +65kg
Junioři-57kg,  -63kg,  -69kg,  -74kg,  -79kg,  -84kg,  -89kg,  -94kg,  +94kg
Juniorky-50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg
Muži-57kg,  -63kg,  -69kg,  -74kg,  -79kg,  -84kg,  -89kg,  -94kg,  +94kg
Ženy-50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg

Lightcontact
Mladší žáci-28kg,  -32kg,  -37kg,  -42kg,  -47kg,  +47kg
Mladší žákyně-28kg,  -32kg,  -37kg,  -42kg,  -47kg,  +47kg
Starší žáci-42kg,  -47kg,  -52kg,  -57kg,  -63kg,  -69kg,  +69kg
Starší žákyně-42kg,  -46kg,  -50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  +65kg
Junioři-57kg,  -63kg,  -69kg,  -74kg,  -79kg,  -84kg,  -89kg,  -94kg,  +94kg
Juniorky-50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg
Muži-57kg,  -63kg,  -69kg,  -74kg,  -79kg,  -84kg,  -89kg,  -94kg,  +94kg
Ženy-50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg

Kick light
Mladší žáci-28kg,  -32kg,  -37kg,  -42kg,  -47kg,  +47kg
Mladší žákyně-28kg,  -32kg,  -37kg,  -42kg,  -47kg,  +47kg
Starší žáci-42kg,  -47kg,  -52kg,  -57kg,  -63kg,  -69kg,  +69kg
Starší žákyně-42kg,  -46kg,  -50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  +65kg
Junioři-57kg,  -63kg,  -69kg,  -74kg,  -79kg,  -84kg,  -89kg,  -94kg,  +94kg
Juniorky-50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg
Muži-57kg,  -63kg,  -69kg,  -74kg,  -79kg,  -84kg,  -89kg,  -94kg,  +94kg
Ženy-50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg

Fullcontact
Starší žáci-42kg,  -47kg,  -52kg,  -57kg,  -63kg,  -69kg,  +69kg
Starší žákyně-42kg,  -46kg,  -50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  +65kg
Junioři-51kg,  -54kg,  -57kg,  -60kg,  -63,5kg,  -67kg,  -71kg,  -75kg,  -81kg,  -86kg,  -91kg,  +91kg
Juniorky-48kg,  -52kg,  -56kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg
Muži-51kg,  -54kg,  -57kg,  -60kg,  -63,5kg,  -67kg,  -71kg,  -75kg,  -81kg,  -86kg,  -91kg,  +91kg
Ženy-48kg,  -52kg,  -56kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg

Low kick
Starší žáci-42kg,  -47kg,  -52kg,  -57kg,  -63kg,  -69kg,  +69kg
Starší žákyně-42kg,  -46kg,  -50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  +65kg
Junioři-51kg,  -54kg,  -57kg,  -60kg,  -63,5kg,  -67kg,  -71kg,  -75kg,  -81kg,  -86kg,  -91kg,  +91kg
Juniorky-48kg,  -52kg,  -56kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg
Muži-51kg,  -54kg,  -57kg,  -60kg,  -63,5kg,  -67kg,  -71kg,  -75kg,  -81kg,  -86kg,  -91kg,  +91kg
Ženy-48kg,  -52kg,  -56kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg

K-1
Starší žáci-42kg,  -47kg,  -52kg,  -57kg,  -63kg,  -69kg,  +69kg
Starší žákyně-42kg,  -46kg,  -50kg,  -55kg,  -60kg,  -65kg,  +65kg
Junioři-51kg,  -54kg,  -57kg,  -60kg,  -63,5kg,  -67kg,  -71kg,  -75kg,  -81kg,  -86kg,  -91kg,  +91kg
Juniorky-48kg,  -52kg,  -56kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg
Muži-51kg,  -54kg,  -57kg,  -60kg,  -63,5kg,  -67kg,  -71kg,  -75kg,  -81kg,  -86kg,  -91kg,  +91kg
Ženy-48kg,  -52kg,  -56kg,  -60kg,  -65kg,  -70kg,  +70kg


BODOVÉ OHODNOCENÍ:

Za dosažené umístění v bodovaných disciplínách na nominačních soutěžích získávají závodníci bodové ohodnocení (bodový zisk) dle následující tabulky pro výpočet bodů:

Tabulka pro výpočet bodů - postupové soutěže a formy
Počet na startuI. místoII. místoIII. místo *IV. místoV.-VIII místo
250---
3105 **0--
4 - 72010500
8 - 1540201050
16 - 31804020105
32 a více16080402010

*Bodový zisk za III. místo se uděluje pouze v případě, kdy se o třetí místo soutěží. Pokud se udělují dvě třetí místa je bodový zisk obou závodníků jako za čtvrté místo.
** Bodový zisk se uděluje pouze v případě, pokud závodník nebyl v postupovém pavouku nasazen přímo do finále.
Pokud se na nominační soutěži startuje v jedné nebo více hmotnostních kategorií které neodpovídají hmotnostím kategoriím bodovaných disciplín, bodový zisk se započítává do nejbližší hmotnostní kategorie bodované disciplíny. V případě jakékoliv váhy "+" nebo "open", "grandchampion" atd. se bodový zisk započítává vždy do nejvyšší váhy "+" dané kategorie.

V případě, že závodník startuje na soutěži za souhlasu pořadatele ve věkové kategorii jiného pohlaví (např. žákyně startuje v kategorii žáků), bodový zisk se započítává do odpovídající kategorie pohlaví závodníka a to ve stejné nebo nejbližší bodované kategorii.

Pokud závodník získá na jedné soutěži více bodových zisků do jedné bodované disciplíny (stejná disciplína, věková kategorie i váha), započítává se pouze jeden, nejvyšší bodový zisk.

Body získané v nominačních soutěžích se jednotlivým závodníkům sčítají v rámci disciplíny, věkové a váhové kategorie, a to až do doby konání stejné soutěže v následujícím ročníku (v případě ligy i stejného kola), nejdéle však po dobu 14 měsíců.


VÝPOČET BODŮ PRO NOMINACI REPREZENTANTA:
Při výpočtu celkového bodového zisku pro nominaci reprezentanta se započítávají body získané v obou typech soutěží bodového ohodnocení

KONTROLA SPRÁVNOSTI BODOVÁNÍ:
Průběžné bodování je veřejně k nahlédnutí na internetových stránkách ČSFu. V úvodu této stránky lze přes formulář "Aktuální přehled bodování do reprezentačního týmu ČR" generovat aktuální pořadí závodníků včetně získaných bodů v příslušné bodované disciplíně.

Za správné bodové ohodnocení odpovídá:
a)Reprezentační trenér
b)Předseda příslušné disciplínové komise


ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO NOMINACI REPREZENTANTA:
-bodový zisk
-dodržení Směrnice ČSFu č. 02/09 ze dne 15.4.2009
-závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu
-dodržení morálního kodexu reprezentanta
-české státní občanství


DOPLŇUJÍCÍ KRITÉRIA PRO NOMINACI REPREZENTANTA:
-momentální forma
-dlouhodobá stabilní výkonost
-umístění na posledních soutěží před vlastní nominací
-všestrannost v rámci různých disciplín
-zkušenost
-spolehlivost


NOMINACE REPREZENTAČNÍHO TÝMU ČESKÉ REPUBLIKY:
Nominaci reprezentačního týmu ČR schvaluje výkonný výbor ČSFu vždy na konkrétní reprezentační akci (MS, ME, MSJ a MEJ) na základě návrhu reprezentačního trenéra vycházejícího z výsledků stanovených v nominačních kritériích.

Reprezentační trenér i Předseda příslušné disciplínové komise mají při nominaci reprezentanta ve výjimečném případě právo na udělení tzv. "divoké karty" a právo "Veta". V případě vzájemného sporu rozhoduje o nominaci reprezentanta s konečnou platností Výkonný výbor ČSFu.

Na nominování reprezentanta neexistuje žádný nárok. Z důvodu stanovaných metodikou podpory státní reprezentace MŠMT, nominuje ČSFu přednostně reprezentanty ve věkových kategoriích: junioři, juniorky, muži a ženy.


Nejbližší nominační soutěže
Kalendář
PlakátNárodní pohár v kickboxu
6. - 7. prosince 2019
Praha
PlakátMG Fight Night 10
7. prosince 2019
Pardubice
PlakátLIKOST liga kickboxu K-1 2019 (6. kolo)
14. prosince 2019
Česká Lípa
PlakátFull Fight Night
14. prosince 2019
Česká Lípa

PlakátZkoušky STV
15. prosince 2019
Praha
PlakátNoc válečníků
21. prosince 2019
Kladno

PlakátIrish Open 2020 - World Cup
27. února - 2. března 2020
Dublin, Irsko

Facebook