KBC PřerovRokytnice 206
751 04 Přerov
608 834 187
kbcprerov@seznam.cz
Předseda klubu: Tomáš TOMIGA